Verwachte publicaties

De volgende publicaties en cijfers over sportdeelname worden verwacht:

Verwacht

Organisatie en titel  

Najaar 2017

Gemeente Den Haag: Hagenaars en sport 2016