Over Sportdeelname.nl

Sportdeelname.nl is de website voor cijfers, trends en achtergronden van sportdeelname. U leest er interessante onderzoeken en rapportages op nationaal, provinciaal en regionaal niveau. Daarnaast worden de gegevens nader geduid en eventueel vergeleken met andere sportdeelnamecijfers.

De website is er voor iedereen die zich interesseert in sportdeelnamecijfers, maar richt zich primair op professionals (bij o.a. ministeries, gemeenten, GGD, sportraden, sportservice, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF). De gegevens over sportdeelname kunnen worden gebruikt bij het uitzetten van sportbeleid. Daarnaast kunnen (onderzoeks)instituten de gegevens gebruiken in onder andere rapportages, richtlijnen of adviezen.

De redactie van de website wordt gevoerd door het Mulier Instituut. De website wordt ondersteund door:

rivm NOCNSF_Logo-in-kader
Logo-VSG-kleur-voor-web logo_nl