Notulen Platform Sportdeelname online

Op 6 juni is het Platform voor Sportdeelname bijeengekomen op het Mulier Instituut te Utrecht. De gemeente Amsterdam heeft hun […]

NOC*NSF Ledentallenrapportage 2015

NOC*NSF rapporteert jaarlijks het aantal leden van sportbonden. In 2015 bedroeg het totaal aantal lidmaatschappen van alle aangesloten sportbonden  5.292.310 […]

1 2 3 4