Sportdeelname Overijssel

In Overijssel sport 88 procent van de jeugd, 66 procent van de volwassenen en 46 procent van de ouderen minimaal […]

Toename aandeel sporters in Amsterdam

De sportdeelname van de Amsterdammers in 2017 is toegenomen ten opzichte van 2013. Driekwart (74%) van de stadsinwoners sport maandelijks […]

Notulen Platform Sportdeelname online

Op 6 juni is het Platform voor Sportdeelname bijeengekomen op het Mulier Instituut te Utrecht. De gemeente Amsterdam heeft hun […]

1 2 3 5