SQUASH

Het doel van de Squash-vragenlijst is om het beweeggedrag in kaart te brengen. Voor elf beweegactiviteiten vraagt de SQUASH-vragenlijst naar het aantal dagen per week dat men deze beoefent gevolgd door een vraag naar het aantal uren en minuten die men per dag aan de betreffende activiteit besteedt. Sommige versies bevatten de aanvullende vraag naar de mate van inspanning.

Sport is een van de elf activiteiten. Bij sport kan een respondent maximaal vier sporttakken opgeven. Per sporttak wordt vervolgens gevraagd naar de tijd die men daaraan doorgaans besteedt. Net als de andere activiteiten wordt gevraagd naar de wekelijkse deelname in een normale week.

De vraagmodule is door het RIVM ontwikkeld en vindt inmiddels zijn weg in meerdere onderzoeken van het CBS (Gezondheidsenquête) en GGD. Ook het Nationaal Sportonderzoek (NSO) van het Mulier Instituut maakt gebruik van deze module. Met de vraagmodule is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) te bepalen. Deze geeft aan of een individu wel of niet aan de beweegnorm voldoet. Daarnaast kan per individu het algemene activiteitsniveau bepaald worden. Dit is een optelsom van alle activiteiten.

Door verschillende versies van de SQUASH-vragenlijst kan verwarring ontstaan. Als uitgangspunt is de versie van de CBS Gezondheidsenquête uit 2011 genomen (zie tabblad download vragenlijst). Deze versie bevat ook de vraag naar de mate van inspanning van de activiteiten. In de versie van 2012 (voor de GGD) is de inspanning weggelaten. Daarnaast zijn de voorbeeld sporten onder Sport aangepast (Hier maximaal 4 sporten opschrijven bijv. fitness/conditietraining, tennis, trimmen / joggen, voetbal) en bij alle onderwerpen behalve sport de melding: Als u een activiteit niet heeft verricht, vul dan een 0 in. Enkele SQUASH-versies bevatten voor licht/matig inspannend werk een voorbeeld waarin (passief) kantoorwerk onder licht inspannend werk valt. Voor sport worden soms ook de uitsplitsingen naar sporttak weggelaten (meestal vier) en vormt dan samen met andere activiteiten het blokje vrije tijd.

Als de mate van inspanning uit de vragenlijst is weggelaten kan men de zwaarte van een activiteit zelf afleiden. De intensiteit van een activiteit wordt namelijk doorgaans bepaald aan de hand van een lijst met MET-waarden (zie Ainsworth ea (2011).

Voor meer informatie over de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) klik hier.

Voor meer informatie over het activiteiten niveau (MET) klik dan hier.

Om u van dienst te zijn bij de uitvoering van de SQUASH
wordt op deze pagina de mogelijkheid geboden om de vragenlijst te downloaden.

- Vragenlijst SQUASH