RSO

RSO staat voor Richtlijn Sportdeelname Onderzoek. Doel van de RSO is om onderzoek naar sportdeelname te standaardiseren zodat de resultaten beter onderling vergelijkbaar zijn. De RSO bestaat uit een vragenlijst om de sportfrequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting van de bevolking in kaart te brengen. Daarnaast zijn richtlijnen opgesteld voor de onderzoeksmethode, verschillende leeftijdsgroepen, het toonblad met sporten, missing values en de weegprocedure.

Het instrument is rond het jaar 2000 ontwikkeld door de voorganger van het Mulier Instituut, in opdracht van het ministerie van VWS en in samenspraak met vertegenwoordigers van CBS, COS, DSP-groep, VSG, UvT, NOC*NSF, NISB, SCP en diverse gemeenten. Het Mulier Instituut beheert de RSO.

Verdere informatie over de RSO?

Voor meer informatie over de verschillende modules van de RSO klik hier.

Voor meer informatie over de verantwoording voor de keuze van de vragenlijst klik hier.

Voor meer informatie over het onderzoeksprotocol klik hier.

Voor meer informatie over de vragenlijst klik hier.

Om u van dienst te zijn bij de uitvoering van de RSO wordt op deze pagina de mogelijkheid geboden om diverse vragenlijsten te downloaden.

Vragenlijst basismodule

- Vragenlijst vragenlijst RSO 2016 (incl. verkorte versie)

In 2016 is het RSO-toonblad aangepast, klik hier voor de verantwoording. Zie ook de onderzoeksbeschrijving van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Via een e-mail kunt u om de telefonische vragenlijsten verzoeken

Vragenlijst aanvullende modules

Aanvullende module Accommodatiegebruik

- Actieve leefstijl

Na 2008 zijn meerdere metingen van de SportersMonitor en het Nationaal Sportonderzoek (NSO) uitgevoerd met een groot aantal sportgerelateerde onderwerpen. De vragen hiervan zijn beschikbaar (zie Nationaal Sportonderzoek/SportersMonitor).