Methodieken

Hoe wordt sportdeelname gemeten?

Hier treft u de beschrijving van twee belangrijke instrumenten om sportdeelname te meten. De Richtlijn Sportonderzoek (RSO) is traditioneel de meest gebruikte methode bij onderzoek voor gemeenten en de SportersMonitor/Nationaal Sport Onderzoek (NSO). Ook een deel van de vragen over sport in de Vrije Tijds Omnibus (VTO) komen grotendeels overeen met de RSO. Voor meer informatie over de VTO klik hier. De Squash-vragenlijst is een lijst met beweegactiviteiten waar sport natuurlijk onderdeel van uitmaakt. De vragen zijn geƫnt op wekelijkse gewoonten. Het CBS gebruikt de vragenlijst in haar Gezondheidsenquete net als RIVM en GGD.

Ga voor meer informatie over de verschillende methodieken naar RSO of SQUASH.

Richtlijn Sportonderzoek aangepast

In juli 2016 is de lijst met sporten geactualiseerd. De sporten mountainbiken en yoga zijn toegevoegd en de antwoordmogelijkheden voor fitness aangepast. Verder is de introductietekst uitgebreid. Het besluit voor de aanpassing is genomen door het Platform Sportdeelname op basis van een onderzoek waarin de oude en nieuwe lijst met sporten zijn vergeleken (zie Verantwoordingsdocument en RSO vragenlijst 2016).