Cijfers & trends

kernindicatoren blok 2

Klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie over de kernindicatoren sportdeelname

Klik hier voor sportdeelnametrends in de periode 1991-2015

Nieuws

10-08-2017
Betekenis sportdeelname voor kwetsbare jongeren

Wageningen University & Research heeft onderzocht wat sportdeelname kan betekenen voor sociaal kwetsbare jongeren met oog op hun ontwikkeling. Lees verder.

17-07-2017
Notulen Platform Sportdeelname online

Op 6 juni is het Platform voor Sportdeelname bijeengekomen op het Mulier Instituut te Utrecht. De gemeente Amsterdam heeft hun aankomende Sportdeelname Index in samenwerking met NOC*NSF gepresenteerd en gemeente Rotterdam hun nieuwe wijkprofiel. Lees verder.

17-07-2017
De helft van de Nederlanders sport wekelijks

Volgens de cijfers van de Gezondheidsenquête sportte in 2016 de helft (52%) van de Nederlanders tussen de 12 en 79 jaar wekelijks, een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Onder kinderen van 4 tot 12 jaar sportte twee derde (66%) wekelijks in 2016. Deze wekelijkse sportdeelname blijft stabiel over de jaren. Lees verder.

15-05-2017
Sportdeelname Provincie Limburg 2016

De helft van de 12- tot 80-jarigen sport wekelijks in Limburg (53% in 2014-2015). Sportdeelname in Limburg zit daarmee marginaal onder het landelijk niveau (55% in 2014-2015). Er is groei waarneembaar in de periode 2001-2015, zowel in de provincie Limburg als Nederland. Lees verder

Meer nieuws..